Duurzame inzetbaarheid


Nederland vergrijst, we moeten langer doorwerken. Aandacht voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid is een steeds belangrijker aspect voor mens en maatschappij. Duurzame inzetbaarheid is de mate waarin iemand nu en in de toekomst in staat is om werk te verrichten en daartoe ook gemotiveerd is.

De voorwaarden voor het realiseren van duurzame inzetbaarheid liggen zowel bij de werknemer als bij de werkgever.

Voor de werknemer
Voor de werkgever
Als werknemer heb je invloed op je eigen loopbaan, van belang hierbij is om je flexibel en proactief op te stellen. Er zijn verschillende manieren en methoden om je duurzame inzetbaarheid te vergroten. Dit kan door middel van loopbaanbegeleiding, je taakeisen versus energiebronnen onder de loep te nemen, gezondheidsbevorderende maatregelen te nemen, aandacht te hebben voor je autonomie, competentie, job fit en sociale verbondenheid en er is nog meer…

Neem contact met me op voor meer informatie en advies.

Wat levert investering in duurzame inzetbaarheid van werknemers op? Vitale, tevreden en gemotiveerde werknemers zorgen voor minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Als werkgever kun je bijdragen door te investeren in een leven lang leren middels scholing, taakverbreding en taakverrijking. Ga in gesprek met je personeel, zorg voor een goed arbobeleid, bied een gezondsheidscheck aan en er is nog meer…

Neem contact met me op voor meer informatie en advies.