Expats

Voor een kortere of langere tijd werken in een land dat niet je land van herkomst is, kan een hele uitdaging zijn. Bij een culturele aanpassing zien we vaak dat mensen door verschillende stadia heen gaan (model van Sverre Lysgaard). Dit model omvat vier verschillende fasen: de wittebroodsweken, de cultuurschok, de herstelfase en de aanpassingsfase.

Ook wanneer je bent aangepast aan de nieuwe cultuur blijven er extra uitdagingen. Hoe bouw je een nieuw sociaal netwerk op, waar en hoe vind je nieuwe vrienden, wat doe je als je ouders of andere familieleden ziek of hulpbehoevend worden, wat doe je als je partner niet goed kan aarden in het nieuwe land? Soms zijn er twee (of meer) culturen binnen een huwelijk, en worden de kinderen geboren en opgevoed in weer een nieuwe cultuur (third culture kids).

Het kan extra moeilijk zijn om met problemen en (werkgerelateerde) stress om te gaan, juist door het ontbreken van je vertrouwde sociale steun, de culturele verschillen en wellicht een ander klimaat. Dan kun je hulp gebruiken.

Vanaf begin 2009 ben ik werkzaam als bedrijfspsycholoog bij de European Space Agency. Het merendeel van de werknemers van deze internationale organisatie zijn expat. Door mijn jarenlange ervaring met het begeleiden van expats, ben ik op de hoogte van deze specifieke problemen en uitdagingen.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact met me op.