Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars, dit betekent dat je de behandeling zelf betaald. Doordat je geen aanspraak maakt op vergoeding uit de zorgverzekering zijn er een aantal voordelen:

  • Géén eigen risico van 385 euro (of in sommige gevallen meer).
  • Er is géén verwijzing van de huisarts nodig.
  • Er is géén uitwisseling patiëntgegevens: Verzekeraars verlangen een diagnose zodat ze vast kunnen stellen welke behandeling passend is. Dat betekent dat er diagnostische gegevens met een verzekeraar uitgewisseld moeten worden. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Uitwisseling van diagnostische informatie met anderen uit financiële overwegingen is bij mij niet nodig.
  • Er is géén wachtlijst. Bij mij kun je op korte termijn terecht voor een intake en begeleiding.

Vergoeding werkgever
Indien je bent uitgevallen door werkgerelateerde problematiek dan kan het zijn dat je werkgever bereid is (een deel) van de kosten voor de begeleiding te vergoeden. Uiteindelijk heeft de werkgever er ook belang bij dat zijn medewerker optimaal functioneert en bijdraagt aan het succes van de organisatie. Wanneer er sprake is van (dreigend) verzuim hebben zowel werknemer als werkgever een verplichting in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter om te zorgen voor een snelle en efficiënte terugkeer op de werkvloer. Psychologische begeleiding /coaching kan daaraan een waardevolle bijdrage leveren en het proces van herstel versnellen.

Tarieven

Kennismakingsgesprek van 30 minuten is gratis.

Individueel consult: 95 euro per sessie van 45 minuten.

Het aantal sessies dat nodig is wisselt per persoon en is afhankelijk van de problematiek. In overleg kan een consult langer duren dan 45 minuten.

Op de praktijk of online

De gesprekken kunnen plaatsvinden op de praktijk in Oegstgeest of online.